Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Καισαριανής

Ο Δήμος Καισαριανής υλοποιεί το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ). 

Για την εκπόνηση του ΣΦΗΟ ακολουθούνται οι «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380Β/05.10.2020) και η αντίστοιχη ερμηνευτική εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑ ΑΠ/27808/206.

Στο πλαίσιο αυτό σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σχόλια / παρατηρήσεις / προτάσεις ως προς τις προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης των φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

Για την ομαλή ολοκλήρωση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Καισαριανής, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τις απαντήσεις σας έως τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω φόρμας.

Σας ενημερώνουμε ότι:

α) Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην φόρμα σχολίων θα χρησιμοποιηθούν

μόνο για τους σκοπούς της παρούσας φόρμας και θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

β) Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται

στην φόρμα των σχολίων σας είναι ο Δήμος Καισαριανής. 

γ) Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται από τον Οργανισμό μας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται κατά το νόμο, λαμβάνονται, δε, τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας τους. 

δ) Δικαιούστε να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας, με αλληλογραφία φυσική Βρυούλων & Κλαζομενών, 16121) ή ηλεκτρονική (dimos@kessariani.gr), ή στο τηλ. 2132010700,2107292601-3

ε) Έχετε δικαίωμα καταγγελίας προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

(Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) (www.dpa.gr).

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!